Om forløbet

Herunder kan du læse mere om undervisningsforløbet, varighed, målgruppe, kompetencer m.m.
OVERBLIK: 'Materialernes fantastiske verden'                                                                             
Tema:
Materialer 
Fag:
Natur/teknologi 
Målgruppe:
5.-6. Klassetrin 

Antal lektioner:
18 (9 moduler)
(kan afkortes)
 
Indhold:
Skriftligt materiale og materialekasse

Sted
Modul 2-6 foregår bedst i et naturfags-faglokale og med adgang til vand. De øvrige moduler kan gennemføres i et almindeligt klasselokale. Evt. inddrages faglokalet for Håndværk og design i modul 9.

Beskrivelse af forløbet
I dette undervisningsforløb får eleverne mulighed for at dykke ned i materialernes fantastiske verden. Forløbet sætter fokus på undersøgelser af materialers egenskaber og eleverne undersøger alt lige fra almindeligt papir og bleer til de mystiske hukommelsesmetaller og gele, der er hårdt og blødt på en gang.

Undervejs lærer eleverne om materialernes forskellige egenskaber og anvendelser. De øver sig i at designe og udføre undersøgelser og forholde sig kritisk til deres resultater og metoder. Forløbet munder ud i et innovationsforløb, der udvikler elevernes kreative evner. På baggrund af nogle af de materialer, de har lært om undervejs, skal eleverne ved hjælp af ingeniørens arbejdsmetode udvikle deres egne produkter. 

Således har forløbet et tredelt fokus på:
   1. Fem centrale faglige pointer om materialer
   2. Fælles Mål:
          • Undersøgelseskompetence
          • Modellering
          • Perspektivering
          • Kommunikation
   3. Innovation og entreprenørskab

Kompetenceområder
Med hensyn til Fælles Mål er fokus i dette forløb især på at udvikle elevernes generelle undersøgelseskompetence i natur/teknologi samt indenfor det faglige område ’Teknologi og ressourcer’. Dertil inddrages modellerings- og perspektiveringskompetencen i både naturfag og ’Teknologi og ressourcer’ samt målparret for Ordkendskab under kommunikationskompetencen.
Læs mere om koblingen mellem Fælles Mål, læringsmål og tegn på læring. 

Materialekassen
Indeholder materialer og udstyr, som du skal bruge i forløbet. Her finder du specielle materialer som smart gele, hukommelsesmetal og farveskiftende perler, men også mere gængse materialer og udstyr som glaskugler, LEGO-klodser® og måleglas. 

Indholdet er udvalgt efter, hvad vi vurderede skolerne ikke selv har eller kan skaffe. De øvrige materialer, som du skal bruge i forløbet, skal du selv skaffe. Det er typisk lettilgængelige og billige materialer som engangskopper, bleer og elastikker. 

Materialekassen lånes gennem dit lokale Center for Undervisningsmidler (CFU). Du kan typisk låne materialekassen i fire uger, og da du har brug for kassen i minimum modul 2-6, i alt 10 lektioner, kræver det formentlig, at du samler nogle af dine lektioner. Se forløbsoversigten.

Hvem står bag?
’Materialernes fantastiske verden’ er udviklet af Anne Hansen, projektleder på DTU Fysik i samarbejde med Industriens Fond. Desuden har konsulent Christina Frausing Binau fra Astra bidraget til forløbsbeskrivelsen og til formuleringen af læringsmål og tegn på læring. Endelig er dele af forløbet afprøvet på elever i 4. og 5. klasse på Kongevejens Skole.
Indholdet er tilrettelagt på baggrund af de aktiviteter der fandt sted ved Børnenes Universitet 2014, men er samtidig tilpasset skolernes rammer, herunder økonomi, tid, udstyr og sikkerhed.

Sider og materiale vedligeholdes og opdateres ikke efter marts 2017.

https://www.bornenesuniversitet.dk/materialekasse/om-materialekassen
29 MAJ 2023