Mere viden2

Mere viden

Her kan du finde mere viden om emnerne fra 'Materialernes fantastiske verden'. Du finder links både til videoklip, film, artikler, hjemmesider, andre undervisningsmaterialer m.m., mange på engelsk, men også enkelte danske. Du kan desuden finde henvisninger til mere viden for hvert modul af 'Materialernes fantastiske verden' i lærervejledningen.

MATERIALER

Video-ikon

• ”Materialernes hemmelige liv”
En rejse gennem materialevidenskaben, processer, opfindelser og menneskene bag forskningen og udviklingen i en europæisk dokumentar film om 'materialernes hemmelig liv' og deres betydningsfulde rolle i vores hverdag. Engelsk tale, danske undertekster.

• ”Making Stuff”. Amerikansk dokumentarserie om materialer, PBS Nova. Videoerne skifter url, men lav denne søgning på YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=making+stuff

• "The World of Wonderstuff". Playliste fra YouTube om alskens materialer. Søg evt. på The World of Wonderstuff på YouTube. Gæsten i indslagene kommer fra the Institute of Making ved University College London , der har en fantastisk samling af verdens mest eksotiske materialer, the Materials Library. Læs fx om særligt lugtende materialer.

• ”Advanced materials”. Amerikansk film om avancerede materialer.

• Se også playlisten "Børnenes Universitet anbefaler".

WWWikon

• Materials FutureHjemmeside om materialer. Film, spil, tekster for skoleelever. EU-projekt. Danske tekster.

• NOVA Materials. Inspirerende amerikansk hjemmeside med artikler, videoer, animationer, billeder og henvisninger til øvelser om og med alverdens materialer. Udarbejdet af den aerikanske tv- og medieproducent PBS.

• "Making Stuff". General temaside for Making Stuff med gode links til film, undervisningsaktiviteter m.m.

• Materio.com. En ret flot materialesamling. Det kræver et abonnement at komme videre ind, men der er mange spændende billeder og tekster at se og læse på forsiden.

Læsestof

• “Materials That Changed History"
From ceramics to steel, paper to plastics, certain basic substances have long propped up civilization. Find out more in this article from NOVA Online. 
Rigtig god artikel om materialer.

• "The World’s Strongest Stuff"Om nogle af de stærkeste materialer i verden.

• "Natures Super Materials"

• ’Stuff Matters. The Strange Stories of the Marvellous Materials That Shape Our Man-Made World’. Mark Miodownik. Penguin 2014
Fantastisk bog om materialers historie. Kan købes på Amazon.

• "Materialer omkring os". Kort oversigt med information om en række materialer fra vores hverdag.

• "THE EURO'S FOOTBALL"Kort artikel og illustration af de materialer, der bliver brugt i moderne fodbolde.

Foredrag-ikon • "Strange Materials with Mark Miodownik". Foredrag om materialer af Mark Miodownik.

INNOVATION OG INGENIØRENS ARBEJDSMETODE

Video-ikon

• "The Engineering Process: Crash Course Kids #12.2"
Animeret forklaring af ingeniørens arbejdsmetode.

• ”The Engineering Design Process in Action”
Videoguide til hvordan du bruger ingeniørens arbejdsmetode i din undervisning (på engelsk) (12:23 min.).

• "Tom Wujec: Build a tower, build a team"
Tom Wujec presents some surprisingly deep research into the "marshmallow problem" — a simple team-building exercise that involves dry spaghetti, one yard of tape and a marshmallow. Who can build the tallest tower with these ingredients? And why does a surprising group always beat the average?

WWWikon

• "The Marshmallow Challenge". Hjemmeside med baggrundsviden og instruktioner til The Marshmallow Challenge. Øvelsen er en simpel simpel samarbejdsopgave, der går ud på at lade hold på fire personer bygge en fritstående konstruktion af spaghetti så høj som muligt. Aktiviteten træner innovation og samarbejde. Engelsk hjemmeside.

• Skumfidusudfordringen. Dansk hjemmeside med baggrundsviden og instruktioner til The Marshmallow Challenge. Øvelsen er en simpel simpel samarbejdsopgave, der går ud på at lade hold på fire personer bygge en fritstående konstruktion af spaghetti så høj som muligt. Aktiviteten træner innovation og samarbejde.

 Undervisningsmaterialer • "Ingeniørens udfordring"
”Experimentarium har i samarbejde med ni andre EU lande udviklet 10 undervisningsforløb om teknologi i grundskolen til mellemtrinnet. Det centrale i hvert undervisningsforløb er ’Ingeniørens ar-bejdsproces’, der hjælper læreren med at fremme elevernes spørgelyst og kreativitet, samt understøtter elevernes muligheder for at udvikle problemløsningsevner.

• Introduktion til ingeniørens arbejdsmetode
“In this Preparatory Lesson, students are presented with a problem they need to solve. Students are then encouraged to ask questions and then work in small groups to design a solution to the problem using simple materials. Groups test and present their designs in front of the entire class and reflect on their problem-solving process and compare it to the Engineering Design Process that engineers use to solve problems. Fra Engineering is Elementary (EiE),  som er udviklet af Museum of Science i Boston.

Herunder finder du henvisninger til tre typer undervisningsforløb fra EiE, rettet mod indskoling og mellemtrin og mod undervisning efter skole for hhv. mellemtrin og udskoling.

• "The EiE Curriculum": Choose from 20 flexible and fun units for grades 1–5. Research-based, teacher-tested activities integrate with the science topics you already teach!

• "Engineering Adventures": Add adventure to your afterschool or camp programs with real-world engineering challenges for kids in grades 3–5. Promotes creativity and teamwork!

• "Engineering Everywhere": For youth in grades 6–8 in out-of-school time and camp programs. They’ll engineer a better world with engaging activities that relate to real-life experiences.
https://www.bornenesuniversitet.dk/materialekasse/mere-viden
29 MAJ 2023